top of page
▊ 藍田回收街站♻️暫停回收冰袋
▊ 藍田回收街站♻️暫停回收冰袋

12月09日週六

|

藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓)

▊ 藍田回收街站♻️暫停回收冰袋

嚟緊星期六(12月9號)上午10點至中午12點,回收街站將會喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓),更多詳情可參閱海報。 我哋推出咗冰袋回收服務一個半月,反應非常熱烈,多謝街坊支持,但由於倉庫爆滿關係,我哋需要停收冰袋,而保冷劑就會繼續回收,直到另行通知🙏🏻

時間和地點

2023年12月09日 上午10:00 – 下午12:00

藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓), 藍田安田街與平田街

關於本活動

▊ 藍田回收街站♻️暫停回收冰袋

嚟緊星期六(12月9號)上午10點至中午12點,回收街站將會喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓),更多詳情可參閱海報。

我哋推出咗冰袋回收服務一個半月,反應非常熱烈,多謝街坊支持,但由於倉庫爆滿關係,我哋需要停收冰袋,而保冷劑就會繼續回收,直到另行通知🙏🏻

分享此活動

bottom of page