top of page
▊ 藍田回收街站♻️ 回收有餘月餅/大毛巾/床單
▊ 藍田回收街站♻️ 回收有餘月餅/大毛巾/床單

9月23日週六

|

藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓)

▊ 藍田回收街站♻️ 回收有餘月餅/大毛巾/床單

▊藍田回收街站 回收有餘月餅/大毛巾/床單 嚟緊星期六(9月23號)上午10點至中午12點,回收街站將會喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓),更多詳情可參閱海報。 1️⃣回收有餘月餅/月餅盒🥮贈予社內有需要人士 2️⃣回收大毛巾/ 床單捐贈予狗場

時間和地點

2023年9月23日 上午10:00 – 下午12:00

藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓), 藍田安田街與平田街

關於本活動

▊藍田回收街站 回收有餘月餅/大毛巾/床單

嚟緊星期六(9月23號)上午10點至中午12點,回收街站將會喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓),更多詳情可參閱海報。

1️⃣回收有餘月餅/月餅盒🥮贈予社內有需要人士

同上年一樣我哋今年都會回收大家食唔哂月餅🥮 嚟緊呢次街站同下次10月7號街站,我哋都會收集月餅送去滿櫃膳糧社區雪櫃 @giftn.take ,分享比社區內有需要嘅人💓記得月餅必須為獨立包裝,毋需冷藏❄️,同埋最佳食用日期最少要有七日!


另外,提返大家月餅盒都可以按材質將乾淨月餅盒分類回收♻️

2️⃣回收大毛巾/ 床單捐贈予狗場

大家如果有留意我哋最近個post都知道我哋友好義工團體 gREenies 幫緊「錦田七星崗芳婆婆毛孩之家」回收大量毛巾同床單,佢哋喺最近嘅颱風同暴雨中物資損失慘重🥲,希望大家可以幫幫手🙇🏻‍♂️

💕溫馨提示💕:如果毛巾有樟腦(臭丸)味,為咗避免令狗狗🐶吸入,麻煩大家喺捐贈前先清洗一下🙏🏻

「錦田七星崗芳婆婆毛孩之家」:場中芳婆婆獨自照顧30多隻毛孩多年,儘管行動不便,亦風雨不改與毛孩共同進退。

下次街站時間:

10月7日 10:00-12:00

街站如因天氣關係取消,將會喺街站當日早上於社交平台發出公告。

------------------------

撐綠色希望綠色希望網站

https://www.greenhopehk.org/support-us

#greenhopehk

#香港綠色希望 #可持續生活 #可持續 #零廢 #回收 #街站 #環保 #環保教育 #舊物 #舊衣 #資源分享 #膠樽 #塑膠 #紙包飲品 #金屬 #回收月餅 #回收毛巾 #回收床單 #狗場

分享此活動

bottom of page