top of page
四月份山野清潔活動 - 清水灣
四月份山野清潔活動 - 清水灣

4月14日週日

|

清水湾第二湾泳滩

四月份山野清潔活動 - 清水灣

雖然清水灣第二灣風景優美,但其岸邊都暗藏垃圾!包括發泡膠在內嘅部份垃圾會隨水飄流至附近岸邊,以及草叢位。所以,我哋今次嘅公眾山野清潔活動會去到鄰近清水灣二灘嘅海邊進行清潔,並且希望透過活動,令到「清水灣」變成一個真係「水清沙幼」嘅海灘。

報名已截止
查看其他活動

時間和地點

2024年4月14日 下午3:00 – 下午5:00

清水湾第二湾泳滩, 香港清水湾第二湾泳滩

關於本活動

清水灣第二灣位於新界西貢區清水灣半島的西部。此灘一般被稱為清水灣二灘和大清水。清水灣二灘水清沙幼、風景宜人,同時其泳灘水質長年被評為「良好」。雖然呢到風景優美,但其岸邊都暗藏垃圾!包括發泡膠在內嘅部份垃圾會隨水飄流至附近岸邊,以及草叢位。所以,我哋今次嘅公眾山野清潔活動會去到鄰近清水灣二灘嘅海邊進行清潔,並且希望透過活動,令到「清水灣」變成一個真係「水清沙幼」嘅海灘。

想參加活動嘅朋友記得搵我哋報名啦!

日期: 2024年4月14日 (日)

活動時間: 1500 – 1700

集合時間: 14:45

集合地點: 清水灣二灘停車場

活動地點: 清水灣以及鄰近山徑

招募人數: 25名義工

門票

  • 成為正選隊員

    多謝支持山野清潔 ! 我哋於活動前三四日會提供活動詳情及注意事項 到時集合點見。

    HK$0.00
    售完

此活動門票已售完

分享此活動

bottom of page