top of page
  • 作家相片Joanne

今世咁嘥紙,下世做樹妖?


相信以前讀書又好,出來做野又好,都一定覺得功課工作咁嘥紙,下世要做樹。今日就比大家知道,你可能唔止做一棵咁簡單。


根據台灣內政部資料估計,每5,000張A4紙就等於0.6棵樹,而1棵樹就等於約8,340張A4紙。


「睇落好似好多,不過又咁講,一棵樹要成長十幾年。」最新文章

查看全部

Comments


bottom of page