top of page
▊ 藍田回收街站 ♻️ 回收中秋裝飾品
▊ 藍田回收街站 ♻️ 回收中秋裝飾品

10月14日週六

|

藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓)

▊ 藍田回收街站 ♻️ 回收中秋裝飾品

▊ 藍田回收街站♻️回收中秋裝飾品 嚟緊星期六(10月14號)上午10點至中午12點,回收街站將會喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓),更多詳情可參閱海報。 原本上星期六嘅回收街站因為颱風🌀關係而取消,將會順延至今個星期六舉行。記住如果街站因為天氣關係取消,會喺街站當日早上喺社交平台(Facebook/Instagram)發出公告~ 另外,唔知大家中秋節過後玩完嘅燈籠🏮會點處理呢?我哋今次街站亦都會回收同中秋有關嘅裝飾物,捐贈比滿櫃膳糧 滿櫃膳糧 ,佢哋會用喺今個月28號喺粉嶺舉行嘅一個罕見病病人活動,減少浪費之餘又可以比病人留下一個難忘嘅回憶!

時間和地點

2023年10月14日 上午10:00 – 下午12:00

藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓), 藍田安田街與平田街

關於本活動

▊ 藍田回收街站♻️回收中秋裝飾品

嚟緊星期六(10月14號)上午10點至中午12點,回收街站將會喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓),更多詳情可參閱海報。

原本上星期六嘅回收街站因為颱風🌀關係而取消,將會順延至今個星期六舉行。記住如果街站因為天氣關係取消,會喺街站當日早上喺社交平台(Facebook/Instagram)發出公告~

另外,唔知大家中秋節過後玩完嘅燈籠🏮會點處理呢?我哋今次街站亦都會回收同中秋有關嘅裝飾物,捐贈比滿櫃膳糧 滿櫃膳糧 ,佢哋會用喺今個月28號喺粉嶺舉行嘅一個罕見病病人活動,減少浪費之餘又可以比病人留下一個難忘嘅回憶!

分享此活動

bottom of page