top of page
▊ 藍田回收街站♻️招街站義工
▊ 藍田回收街站♻️招街站義工

6月03日週六

|

藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓)

▊ 藍田回收街站♻️招街站義工

▊ 藍田回收街站♻️招街站義工 嚟緊星期六(6月3號)上午10點至中午12點,回收街站將會喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓),更多詳情可參閱海報。 如果你都有興趣做回收街站義工,歡迎DM/INBOX我哋🙋🏻‍♂️,我地需要你嘅幫手🙌🏻! ⚠️街站如因天氣關係取消,將會喺街站當日早上於社交平台發出公告。

時間和地點

2023年6月03日 上午10:00 – 下午12:00

藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓), 藍田安田街與平田街

關於本活動

▊ 藍田回收街站♻️招街站義工

嚟緊星期六(6月3號)上午10點至中午12點,回收街站將會喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓),更多詳情可參閱海報。

如果你都有興趣做回收街站義工,歡迎DM/INBOX我哋🙋🏻‍♂️,我地需要你嘅幫手🙌🏻!

⚠️街站如因天氣關係取消,將會喺街站當日早上於社交平台發出公告。

分享此活動

bottom of page