top of page
▊ 藍田回收街站 農曆年前最後一次街站
▊ 藍田回收街站 農曆年前最後一次街站

1月14日週六

|

藍田安田街與平田街交界

▊ 藍田回收街站 農曆年前最後一次街站

▊ 藍田回收街站 農曆年前最後一次街站 相信大家過年前都會執屋大掃除,我哋亦收到有唔少街坊問我哋嚟緊有無回收街站,我哋喺下星期六(1月14號)上午10點至下午12點,喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓/安健樓對出)會有農曆年前最後一次嘅回收街站,更多詳情可參閱海報。 大家可以趁呢幾日時間將唔要嘅舊物儲起交俾我哋回收,過埋今次之後就要到1月28號先會有回收街站。另外,同前兩年一樣,我哋今年亦都會回收盆菜兜,將收集得嚟嘅盆菜兜交比狗場或其他團體,希望大家都可以將過年用嚟裝盆菜嘅兜交俾我哋啦! 下一次回收街站: 2023年1月28日(初七)- 藍田安田街與平田街交界

時間和地點

2023年1月14日 上午10:00 – 下午12:00

藍田安田街與平田街交界, On Tin Street and Ping Tin Stree, Lam Tin, Hong Kong

關於本活動

▊ 藍田回收街站 農曆年前最後一次街站

相信大家過年前都會執屋大掃除,我哋亦收到有唔少街坊問我哋嚟緊有無回收街站,我哋喺下星期六(1月14號)上午10點至下午12點,喺藍田安田街與平田街交界(近平田邨服務設施大樓/安健樓對出)會有農曆年前最後一次嘅回收街站,更多詳情可參閱海報。

大家可以趁呢幾日時間將唔要嘅舊物儲起交俾我哋回收,過埋今次之後就要到1月28號先會有回收街站。另外,同前兩年一樣,我哋今年亦都會回收盆菜兜,將收集得嚟嘅盆菜兜交比狗場或其他團體,希望大家都可以將過年用嚟裝盆菜嘅兜交俾我哋啦!

下一次回收街站:

2023年1月28日(初七)- 藍田安田街與平田街交界

⚠️街站如因天氣關係取消,將會喺街站當日早上於社交平台發出公告。

分享此活動

bottom of page