top of page
  • 作家相片GreenHopeWriter

中秋節話咁快就已經過咗兩星期🌙,節日過後大家屋企嘅月餅又食哂未呢🥮?

唔知大家記唔記得我哋上星期嘅月餅回收活動🥮,好多謝大家踴躍支持,將剩餘嘅月餅帶去回收街站交比我哋,分享生活有餘,減少浪費之外,更加可以將美味嘅月餅分享比社區內有需要嘅人💕!


雖然我哋只係得一個星期宣傳,但係收集到嘅數量同款式真係超出我哋預期,今次活動我哋總共收到90個月餅捐贈💪🏻!我哋嘅義工喺當日回收街站之後點算好月餅數量,將部分月餅送到去附近嘅清潔工友同埋長者手上🫶🏻,再將另一部分月餅分別存放喺滿櫃膳糧@giftn.take喺社區嘅其中3個雪櫃 ,將節日嘅祝福繼續分享開去🥰。


最後,好多謝願意做多一小步嘅大家,抽時間將月餅帶比我哋,只要每人都願意花少少時間踏出一小步,對地球就係好大嘅一步咖喇🌎!

Comments


bottom of page