top of page
  • 作家相片Joanne

試下唔好「買」

已更新:2022年3月11日

農曆新年下個星期就到啦,又有一大堆新春優惠推出市場,唔知你又有冇趁機幫襯吓呢?以資本主義社會嚟講,為咗要加速人類嘅消費模式,社會會不停製造混淆「想要」同「需要」概念嘅訊息,而包裝到只可以透過「購買」我哋先可以得到幸福感同快樂。 不過大家有冇諗過,你「需要」嘅唔一定要「買」先可以有呢?

圖片來源: CUP


Buy Nothing Project 社交平台由2013年開展,經過9年嘅經營,慢慢發展出一種社會運動。透過用戶分享佢需要呢樣物品嘅故事,嚟去展示呢樣物品對佢哋嘅意義,從而吸引其他人去分享呢樣物品。


「共享」喺香港唔係一樣新嘢,簡單來講,就係將閒置嘅資源作為商品,轉讓比其他使用者,從而為供求兩方同時創造價值,係一個更有效利用資源嘅經濟模式。其實香港一直都有唔同載體(例如Carousell、Me2You、Airbnb、Uber)去展示呢個概念,表達出「一個人唔需要嘅物品可以係另一個人嘅寶藏」。


可能大家會聯想起好幾年前隨街可見嘅「共享單車」,所以對「共享」一詞反感。其實喇,小編就覺得佢地並唔係利用閒置資源,反而係大量製作專門所謂「共享」嘅商品,然後投放市場,講到尾只係利用「共享」作為噱頭嘅「租賃經濟」公司,而最後呢堆商品就成為咗廢物。

大家不妨睇睇Buy Nothing Project嘅例子,思考下呢種模式喺香港可唔可行。而對於香港人,「不消費」係咪好難實踐呢?文章分享 >> https://www.cup.com.hk/2022/01/25/the-new-social-movement-of-buy-nothing/?fbclid=IwAR23ePSR3ilwFHHP1sIMxUN138OQ7uyHn2HNvaHcDc9QfrgdSotprdbejLQ

Comments


bottom of page