top of page
  • greenhopehongkong

▊藍田聖公會慈光堂聖匠幼稚園「感恩滿祝福」活動🎁🎁適逢感恩節🎁,藍田聖公會慈光堂聖匠幼稚園由11月21日至11月30日喺校內舉行「感恩滿祝福」活動,幫 滿櫃膳糧 籌募物資,轉贈畀有需要嘅基層市民。


上個星期四 (11月24日) 我哋綠色希望同滿櫃膳糧一齊到訪幼稚園舉行教育活動。小朋友透過同我哋玩遊戲學習到惜食減廢同埋施比受更有福嘅訊息。小朋友個個都好活躍咁舉手答問題,亦都好主動分享自己嘅諗法。

🙏好多謝聖匠幼稚園今次嘅邀請。見小朋友玩得咁投入同開心係我哋做環保教育嘅動力。🥺💕

綠色希望其中一個願景係想締造可持續香港,令我哋嘅下一代仲可以享受到現時甚至更好嘅環境。要達到呢個目的,必需要社區唔同持份者嘅共同努力🤝。我們嘅環境終究是我們下一代嘅,守護環境嘅責任亦要代代相傳!🔥

Comments


bottom of page