top of page
  • 作家相片Joanne

「7仔」你就知,「6仔」你又你知唔知?


以家「6仔」開到成行成市,除左上次講過嘅「6在天后」,以家仲有8間開咗!回收仲有得儲積分呀!

綠在天后 Tin Hau Recycling Store:天后電氣道13-41號凱旋大廈地下M及M1地舖 綠在田灣 Tin Wan Recycling Store:香港仔嘉禾街15號順豐大廈地下1及2號 綠在西營盤 Sai Ying Pun Recycling Store:西營盤第一街113號地舖 綠在新墟 San Hui Recycling Store:屯門新墟屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下12號舖 綠在上環 Sheung Wan Recycling Store:上環修打蘭街16號榮興商業大廈地舖 綠在石湖墟 Shek Wu Hui Recycling Store:上水龍琛路16號地舖 綠在寶琳 Po Lam Recycling Store:將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期G19舖 綠在長沙灣 Cheung Sha Wan Recycling Store:長沙灣青山道468號ONE NEW YORK地舖 綠在裕民坊 Yue Man Square Recycling Store :觀塘物華街19-29號群星大廈地下H號舖


仲未夠?遲吓仲會有綠在鰂魚涌、紅磡、寨城、大角咀、新蒲崗、梅窩、葵涌、粉嶺、大圍、大埔墟、路德圍、元朗墟。Comments


bottom of page