top of page
  • 作家相片GreenHopeWriter

♻️「重用餐具」綠色社會實驗:餐具租借計劃 🥡🍴

已更新:2022年11月6日

外賣、走盒、走餐具,唔該!


忽然想叫外賣但又唔想加錢要多個盒?食完外賣啲即棄餐具、膠盒就咁扔咗佢又覺得好嘥?

參加我地綠色希望嘅「零廢外賣」餐具租借計劃啦!


「零廢外賣」社會實驗:餐具租借計劃 計劃日期:由9月1日起至12月底 第一階段試點:山東小城 (九龍大角咀埃華街101號A1鋪地下)


點樣參與? - 參加者可以去參與計劃嘅餐廳/店鋪,買嘢落單個陣向職員講明「租借餐具」,餐廳/店鋪就會向你收取按金($80/盒),而你就可以租借一套由BottLess提供嘅可重用餐盒(連餐具) - 用完洗乾淨整套餐盒,再還番俾間餐廳/店鋪就可以攞返全數按金 - 亦歡迎大家自備餐盒!